Skip to main content

Загальна ефективність обладнання (OEE)

bx_time 4 хв

Загальна ефективність обладнання — це система аналізу продуктивності процесу виробництва відповідно до концепції LEAN (ощадливого виробництва). Система спрямована на контроль та підвищення ефективності виробництва та базується на вимірюванні та обробці конкретних виробничих показників. Найчастіше даний термін використовується у форматі «OEE» (Overall Equipment Effectiveness).

Складові OEE

Overall Equipment Effectiveness починається з загального часу роботи підприємства та аналізує час планових зупинок та інших втрат (втрати на зупинки, втрати швидкості, втрати якості) з метою їх зменшення та усунення.

OEE будується на трьох критеріях:

 1. Доступність (Availability, A) це час, протягом якого устаткування створювало чи могло створювати вироби, тобто, було у робочому стані. Показник аналізує втрати на зупинки, включаючи позапланові зупинки.
 2. Продуктивність (Performance, P)це теоретичний проміжок часу частина реально затраченого часу, протягом якого фактичний обсяг продукції міг би бути вироблений на найбільшій для конкретного пристрою швидкості (переважно паспортній). Враховує втрати в швидкості у порівнянні з максимально можливою.
 3. Якість (Quality, Q)це частка якісної продукції у загальному виробленні лінії. Вона враховує втрати якості, що включають виробництво невідповідної стандартам продукції.

Якісне управління активами підприємства неможливе без моніторингу стану обладнання та вимірювання OEE.

У чому вимірюється OEE

Показник загальної ефективності обладнання представляється у двох форматах:

 1. У цифрах — виміряні причини втрат, згруповані за певними, залежними від типу обладнання, категоріями.
 2. У відсотках — розрахований показник, відносна величина для певного часового відрізка.

Якщо на підприємстві показник ОЕЕ:

 • менше 65% — необхідно розуміти, що підприємству терміново потрібна допомога;
 • від 65% до 75% — задовільний рівень ефективності, але є суттєвий резерв, що не використовується;
 • більше 75% — гарний результат, однак і в цьому випадку є можливості для покращення.

Які причини викликають зменшення ОЕЕ

Серед причин, які можуть негативно впливати на рівень загальної ефективності, можна виділити наступні:

 1. Час завантаження (плановий час): час підготовки до запуску виробничого процесу, включаючи переналагодження обладнання, період завантаження інформації, позапланові зупинки на перевірку обладнання, персоналу та якості.
 2. Час, протягом якого випуск продукції не запланований графіком. Включає планові зупинки для технічного обслуговування обладнання, наради, час на випуск дослідних партій (якщо цей продукт не збираються продавати), планову профілактику, навчання персоналу (якщо при цьому не виробляється продукт), неробочий час — свята і вихідні дні.
 3. Кількість неякісного продукту.
 4. Час зупинки — плановий та позаплановий.
 5. Робота обладнання з нижчою швидкістю, ніж очікувалося для виробництва цього розміру і формату. Це втрачений час, який є різницею між необхідним часом і часом, фактично витраченим на виробництво продукту.