Skip to main content

Потужність виробництва

bx_time 4 хв

Виробнича потужність — це продуктивність устаткування на виробництві за одиницю часу. Під виробничою потужністю підприємства мається на увазі найбільший можливий обсяг випуску продукції, виконання робіт чи надання послуг за один рік, за умови, що всі доступні ресурси будуть використовуватися на повну.

Види потужності обладнання

Розрізняють декілька видів потужності одиниць обладнання:

 1. Теоретична (також називається паспортною) потужність — максимально допустима продуктивність устаткування за одиницю часу. Виражається кількістю придатної продукції або обсягом робіт певного виду, в окремих випадках — також обсягом сировини, що переробляється за одиницю часу.
 2. Середня фактична потужність одиниць устаткування конкретного виду — є відношенням обсягу фактично виробленої продукції (виконаної роботи) до часу, протягом якого обладнання фактично працювало.

На основі чого визначається потужність виробництва

Потужність найбільшої виробничої одиниці визначають за потужністю її провідного підрозділу:

 • потужність ділянки — за провідною групою обладнання;
 • потужність цеху — за провідною ділянкою;
 • потужність підприємства — за провідним цехом.

Провідним вважається підрозділ, де знаходиться більша частина виробничих основних фондів, які здійснюють основні операції зі створення продукції. Сумарна потужність окремих підприємств, що виготовляють один вид продукції, є виробничою потужністю галузі.

Як визначається значення виробничою потужності

Одиниці виміру виробничої потужності є тими ж, в яких вимірюється продукція, що виробляється (тонни, штуки, кілометри тощо). Розрахунок потужності проводиться із застосуванням таких даних:

 • інформація про виробничі основні фонди;
 • інформація про використання площ та режим роботи устаткування;
 • норми продуктивності обладнання та трудомісткість виробів;
 • рівень кваліфікації працівників.

Розрахунок відбувається при використанні на 100% виробничого обладнання та площ з урахуванням організації процесу виробництва, запланованої модернізації обладнання, а також покращення технології.

Що має вплив на потужність виробництва

Покращити виробничу потужність можуть наступні дії:

 • скорочення простоїв устаткування чи заміна його за нове;
 • збільшення кількості залучених на виробництві працівників, які зможуть виготовити більшу кількість продукції;
 • встановлення змінного графіка роботи або збільшення виробітку із залученням системи преміювання за виконання підвищеного плану виробництва;
 • підвищення кваліфікації працівників;
 • застосування програмного забезпечення для профілактичного обслуговування;

скорочення трудомісткості виготовлення одиниці продукції шляхом застосування сучасних технологій: датчиків моніторингу стану обладнання KOEEBOX, штучного інтелекту тощо.