Skip to main content

Фактичний час циклу

bx_time 4 хв

Фактичний час циклу – це час, який витрачається потужностями підприємства на виготовлення однієї деталі. Іншими словами, Actual Cycle Time — це інтервал часу, за який виготовляється готовий продукт. Даний показник за формулою розраховується як час роботи, поділений на загальну кількість виготовлених деталей.

З яких параметрів може складатися фактичний час циклу

Залежно від того, з чого складається процес виробництва, до фактичного часу циклу може входити, наприклад:

  • час завантаження сировини та матеріалів;
  • час ручної роботи оператора;
  • час автоматичної роботи обладнання;
  • час вивантаження матеріалів чи готової продукції;
  • час транспортування сировини, матеріалів, готової продукції тощо.

Оскільки це фактичний час, також враховуються змінні загальної ефективності обладнання (OEE): час простою обладнання, затримки через заміну чи дефекти. Але сюди не входить час переналагодження обладнання з одного типу продукції на інший.

Для чого використовується фактичний час циклу

Даний показник використовується для розрахунку продуктивності OEE (загальної ефективності обладнання) на виробництві.

Також час циклу дозволяє визначити максимально можливу продуктивність процесу за тієї швидкості, яка була виміряна.

Все це дозволяє ефективніше здійснювати управління активами підприємства.

Що таке втрата фактичного часу циклу?

Втрата часу циклу відбувається кожного разу, коли обладнання на підприємстві працює повільніше, ніж цього очікують в ідеалі, а також коли в циклі відбуваються короткі зупинки, що не вважаються простоями.

Розразовується даний показник на основі ідеального, еталонного, часу циклу (його також називають теоретично мінімальним часом на виготовлення продукції). Цей параметр зазвичай вказує виробник обладнання, але також його можна визначити самостійно, якщо на основі максимально допустимої швидкості виробництва.

Як зменшити фактичний час циклу

Даний показник можна скоротити, якщо мінімізувати втрати часу циклу — прибрати недоліки та невідповідності у робочих процесах. Наприклад, виконати такі заходи:

  • підвищити кваліфікацію працівників;
  • частіше або якісніше проводити планову профілактику обладнання;
  • відкоригувати вимоги до якості продукції;
  • класифікувати простої обладнання та мінімізувати їх;
  • використовувати інші матеріали тощо. 

Як пов’язані час циклу та час такту

Для того, щоб процес виробництва встигав за споживчим попитом, час циклу має бути меншим за час такту. В такому разі для виробництва одиниці продукції потрібно менше часу, ніж необхідно для виникнення попиту.

Таким чином, якщо попит вимагає випуску 50 одиниць продукції, а компанія виробляє всього 41 одиницю — можна стверджувати, що виробництво встигає за попитом.