Skip to main content

Індустрія 4.0

bx_time 3 хв

Індустрія 4.0 — це новий підхід до процедури виробництва, в основі якого лежить масова інтеграція інформаційних технологій у промисловість, що забезпечує автоматизацію виробничих і бізнес-процесів, а також дає можливість використовувати штучний інтелект. Четверта промислова революція стала логічним етапом, спричиненим технічним прогресом сучасного світу.

В чому переваги Індустрії 4.0

Серед переваг, які забезпечує Індустрія 4.0, можна виділити наступні:

 • збільшення продуктивності завдяки можливості виявлення та виправлення слабких місць у виробничих процесах;
 • підвищення безпеки працівників завдяки якісній та вчасній плановій профілактиці обладнання і зменшенню робочих задач у шкідливих та небезпечних умовах;
 • зменшення ймовірності людського фактору;
 • підвищення конкурентоспроможності;
 • зниження собівартості продукції завдяки чіткому розрахунку необхідної кількості сировини та її ефективному використанню;
 • можливість створювати принципово нові продукти тощо.

Які технології характерні для Індустрії 4.0

На сьогодні характерними технологіями Індустрії 4.0 є наступні:

 1. Машинні обчислення та автоматизація — забезпечують збір та групування масивних блоків даних для подальшої обробки, спрощуючи для бізнесу процеси розвитку, моніторингу стану обладнання та прийняття рішень.
 2. Відновлювана енергетика — дозволяє вирішувати проблему обмеженості ресурсів.
 3. Біотехнології — використовуються зокрема у сфері фармацевтики та повʼязаних із біоматеріалами сегментах виробництва.
 4. Робототехніка — дозволяє зменшити потребу у людських ресурсах, якісніше виконувати виробничі процеси та забезпечувати швидший розвиток бізнесу.
 5. Штучний інтелект — допомагає вдосконалювати бізнес-процеси та виявляти можливі ризики, здійснювати класифікацію простоїв обладнання.
 6. Блокчейн — допомагає позбутися посередників і досягти безумовної довіри, прозорості у відносинах між державою, бізнесом та клієнтом.
 7. Інтернет речей (Internet of Things, IoT) — має вигляд хмарної системи, всередині якої «спілкуються» фізичні модулі, пристрої, гаджети. Дає можливість віддалено слідкувати за вантажами, логістикою, підприємствами, відмітками працівників тощо.
 8. 3D-друк — забезпечує створення потрібних інструментів, деталей, виробів, оптимально використовуючи ресурси.

Управління активами підприємства разом з технологіями Індустрії 4.0 виходить на кардинально новий рівень, допомагаючи компанії бути сучасною, конкурентоспроможною, розвиватися в ногу з часом та бути краще готовою до впровадження технологій наступних промислових революцій.