Skip to main content

Енергоспоживання

bx_time 3 хв

Енергоспоживання — це процес споживання обладнанням електроенергії під час функціонування, виробництва продукції, здійснення робіт тощо. На виробництві енергоспоживання відбувається під час процесів експлуатації, виготовлення, ремонту чи утилізації виробів. Ефективне управління активами підприємства неможливе без дотримання оптимального рівня енергоспоживання.

Норма енергоспоживання

Для правильного функціонування підприємства необхідно дотримуватися норми енергоспоживання. Це розрахована й обґрунтована кількість енергоресурсів, яка необхідна та достатня для здійснення технологічного процесу при вказаних параметрах виробництва та оточуючого середовища.

Розрахунок норми енергоспоживання проводиться з такою метою:

  1. Виявлення ділянок виробництва, на яких енергоресурси використовуються неефективно.
  2. Планування кількості енергоспоживання, щоб оцінити економічну діяльність підприємства.
  3. Розрахунок обсягів споживання енергії для планування кількості та придбання енергоресурсів.

Моніторинг рівня енергоспоживання дозволяє оцінити ефективність енерговитрат та ефективність впровадження енергозберігаючих заходів. На основі даної оцінки надалі можна прогнозувати та планувати виробничі процеси.

Що таке енергоефективність

Енергоефективністю є показник раціональності використання енергетичних ресурсів при поточному рівні технологічного розвитку підприємства та відповідності вимогам до охорони навколишнього середовища.

Збільшити енергоефективність на підприємстві можна, виконавши чотири кроки:

  1. Проаналізувати ситуацію щодо витрат та виробництва електроенергії.
  2. Виявити потенціал енергозбереження на підприємстві.
  3. Скласти план заходів щодо збільшення енергозбереження при збереженні тієї ж кількості продукції, що виробляється.
  4. Виконати заплановані заходи щодо збільшення енергозбереження.

Після впровадження заходів щодо покращення енергоефективності спостерігається зростання економічного ефекту підприємства. Конкурентоспроможність продукції на світовому та вітчизняному ринку зростає, оскільки витрата електроенергії на одиницю товару зменшується і піднімати ціни більше не потрібно. Також це сприяє модернізації обладнання, що в свою чергу дозволяє підприємству бути більш сучасним та безпечним, оптимізувати процеси та скорочувати витрати на виробництво.

Як вимірювати енергоспоживання

Для вимірювання рівня енергоспоживання на обладнання встановлюються бездротові датчики KOEEBOX, які 24/7 здійснюють моніторинг стану обладнання. Отримані дані допомагають безперервно спостерігати за ефективністю роботи пристроїв і виявляти слабкі місця, проводити планову профілактику за точно розрахованим графіком, отримувати сповіщення щодо зупинки одиниць техніки, передбачати майбутні пошкодження, класифікувати простої обладнання та виконувати багато інших процесів, що підвищують продуктивність виробництва.